Logo

Phát triển giải trí bằng công nghệ 4.0 cho người Việt!

Giải Trí Đẹp là công ty công nghệ chuyên phát triển những dự án Web / App trong lĩnh vực giải trí, kết bạn, hẹn hò trên nền tảng Internet hướng tới phục vụ đối tượng là giới trẻ người Việt Nam.

Dự án đang hoạt động: 02 - Dự án đang xây dựng: 01 - Dự án tiền khả thi: 01

  • Logo Người Yêu Đẹp
  • Logo Kết Bạn Đẹp
  • Logo Đồ Lót Đẹp